תיירות

יאריך את זמן ההגעה לכותל גם לתיירים וגם לחרדים. הדמיה של הרכבל מעל גיא בן הינום (מתוך מצגת הרל"י)

יאריך את זמן ההגעה לכותל גם לתיירים וגם לחרדים. הדמיה של הרכבל מעל גיא בן הינום (מתוך מצגת הרל"י)

חוץ מאלע"ד, אף אחד לא זקוק לרכבל לעיר העתיקה

הצליינים מגיעים לעיר העתיקה ממזרח, אחרי ביקור באתרים הנוצריים בהר הזיתים. החרדים מגיעים לכותל דרך שער שכם. גם כנקודת תצפית על העיר העתיקה הוא מיותר. כל הסיבות הטובות לביטול הפרויקט המגלומני הזה

donate
silencej89sjf