newsletter
השיחה מגיעה אליך
רוצה לקבל את מיטב הסיפורים של שיחה מקומית ישר למייל? הניוזלטר השבועי שלנו הוא התשובה בשבילך.

מאיפה מגיעים הביכורים: ביקורים אצל עובדי חקלאות

משכורות מתחת לשכר המינימום, כבילה למעסיק אחד ותנאי מגורים קשים. תכירו את העובדים התאילנדים שמחזיקים את החקלאות בישראל. פרויקט לחג השבועות

מאת:

כתבה: נועה שאואר / קו לעובד. צילומים: שירז גרינבאום ויותם רונן / אקטיבסטילס.

בישראל כיום מועסקים כ-22,000 עובדים זרים בחקלאות, המגיעים ברובם מתאילנד. זאת בעקבות הסכם דו-צדדי שנחתם בין ישראל לתאילנד ומיושם החל מיולי 2012.

לפי נתונים של "קו לעובד", אופן העסקתם של מהגרי עבודה התאילנדים בחקלאות מביא במקרים רבים לפגיעה בזכויותיהם. המיקום המבודד של המשקים החקלאיים, היעדר שפת משותפת לתקשורת בין העובדים והמעביד, כבילה הלכה למעשה לחקלאי ולמשק החקלאי והיעדר אכיפה יעילה של חוקי העבודה בתחום – מביאים כולם את מהגרי העבודה למלחמה יומיומית על זכויותיהם.

מבני המגורים של מהגרי העבודה נמצאים לרוב במקום נסתר מהעין מאחורי הבתים של המעסיקים או מחוץ למושב. תנאי העסקה פוגעניים, אי-תשלום שכר מינימום ושימוש בלתי מוגן ובלתי מבוקר בחומרי הדברה כימיים הם השגרה והנורמה במשקי חקלאות רבים בישראל. התלות הכמעט מוחלטת במעסיק פותחת דלת לניצול העובדים והעובדות במקום עבודתם.

במהלך השנה האחרונה אנחנו, נועה שאוור וצוות "קו לעובד" וצלמי אקטיבסטילס, יצאנו לביקורי עובדים במשקים השונים, זה מה שראינו.

> "תן לי שק מלט ואני מייצר ממנו עבודה לשבעים איש"

> מעמד עובדים במצור

מושב פרזון, נובמבר 2013. עובד תיאלנדי יושב מאחורי מגוריו. (יותם רונן/אקטיבסטילס)

מושב פרזון. עובד תיאלנדי יושב מחוץ למקום מגוריו. נובמבר 2013 (יותם רונן / אקטיבסטילס)

מושב שדה ניצן שבנגב, אוקטובר 2013. עובדת חקלאות נושאת ארגז רימונים. השכר הממוצע בשדה ניצן עומד על כ-17.5 שקלים לשעה, עבור כשמונה עד XXX שעות עבודה ביום, ללא תוספת משכורת עבור שעות נוספות. לאחר שביתה שקיימו העובדים הסכימו בעלי המשקים להעלות את השכר למשכורת יומית של כ-130 שקלים. (שירז גרינבאום/אקטיבסטילס)

מושב שדה ניצן שבנגב. עובדת חקלאות גוררת ארגז רימונים. לפי נתוני "קו לעובד" השכר הממוצע בשדה ניצן עמד על כ-17.5 שקלים לשעה, ללא תוספת משכורת עבור שעות נוספות. לאחר שביתה שקיימו העובדים הסכימו בעלי המשקים להעלות את השכר למשכורת יומית של כ-130 שקלים. אוקטובר 2013 (שירז גרינבאום / אקטיבסטילס)

מושב שדה ניצן, אוקטובר 2013.עובדי חקלאות בדרכם לעבודה. (שירז גרינבאום/אקטיבסטילס)

מושב שדה ניצן. עובדי חקלאות בדרכם לעבודה. אוקטובר 2013 (שירז גרינבאום / אקטיבסטילס)

עובד חקלאות יושב על מיטתו  בכפר ורבורג, ה-24 לאוגוסט, 2013. שכר ממוצע בכפר ורבורג הוא כ-16 ש״ח לשעה, עבור כ-11 עד 16 שעות עבודה ביום. רבים מהעובדים לא מקבלים עותק של תלוש המשכורת שלהם. (שירז גרינבאום/אקטיבסטילס)

עובד חקלאות יושב על מיטתו בכפר ורבורג. לפי נתוני "קו לעובד" השכר הממוצע למהגרי העבודה בכפר ורבורג הוא כ-16 שקלים לשעה, עבור כ-11 עד 16 שעות עבודה ביום. רבים מהעובדים לא מקבלים עותק של תלוש המשכורת שלהם. אוגוסט 2013 (שירז גרינבאום / אקטיבסטילס)

פנקס ובו רשומות שעות העבודה של עובד חקלאות, מושב אחיטוב, ה-13 ליולי, 2013. פנקס ובו רשומות שעות העבודה של עובד חקלאות. העובדים צריכים לעקוב ולרשום את שעות העבודה שלהם כדי להצליב עם טפסי המשכורת, על מנת לוודא שאכן קיבלו תשלום מלא. השכר הממוצע לעובדים בחקלאות באחיטוב הוא 120 ש״ח ליום, עבור כ-10 עד 14 שעות עבודה ביום. לאחר שביתה גדולה שאירגנו העובדים לא השתנה דבר בתנאי ההעסקה. (שירז גרינבאום/אקטיבסטילס)

פנקס ובו רשומות שעות העבודה של עובד חקלאות, מושב אחיטוב. לפי "קו לעובד" העובדים צריכים לעקוב ולרשום את שעות העבודה שלהם כדי להצליב עם טפסי המשכורת, על מנת לוודא שאכן קיבלו תשלום מלא. השכר הממוצע לעובדים בחקלאות באחיטוב הוא 120 שקל ליום, עבור כ-10 עד 14 שעות עבודה ביום. גם לאחר שביתה גדולה שאירגנו העובדים לא השתנה דבר בתנאי ההעסקה. יולי 2013 (שירז גרינבאום / אקטיבסטילס)

מושב אחיטוב, יולי 2013. ארון מאולתר במגורים של עובדי חקלאות (שירז גרינבאום/אקטיבסטילס)

מושב אחיטוב. ארון מאולתר בחלל המגורים של עובדי חקלאות. יולי 2013 (שירז גרינבאום / אקטיבסטילס)

מושב אחיטוב, יולי 2013. מטבח במגורים של עובדי חקלאות. (שירז גרינבאום/אקטיבסטילס)

מושב אחיטוב. מטבח במגורים של מהגרי עבודה. יולי 2013 (שירז גרינבאום / אקטיבסטילס)

מושב יעבץ, ינואר, 2014. מקלחון ושירותים במגורי עובדים בחקלאות. (שירז גרינבאום/אקטיבסטילס)

מושב יעבץ. מקלחון ושירותים במגורי עובדים בחקלאות. ינואר 2014 (שירז גרינבאום / אקטיבסטילס)

כפר ויתקין, מאי 2014. כביסה תלויה במחסן ליד מגורי עובדים. שכר ממוצע בכפר ויתקין הוא כ-17.5 שקלים לשעה. העובדים מקבלים תשלום עבור כ-8 שעות עבודה ביום ללא תוספת עבור שעות נוספות. המשכורות משולמות במזומן ובאמצעות מתווכים גוזרי עמלות, ואז מועברים לבנקים בתיאלנד. (שירז גרינבאום/אקטיבסטילס)

כפר ויתקין. כביסה תלויה במחסן ליד מגורי העובדים. השכר הממוצע בכפר ויתקין הוא כ-17.5 שקלים לשעה. העובדים מקבלים תשלום עבור כ-8 שעות עבודה ביום ללא תוספת עבור שעות נוספות. המשכורות משולמות במזומן ובאמצעות מתווכים גוזרי עמלות, ואז מועברים לבנקים בתיאלנד. כך על פי נתוני "קו לעובד". מאי 2014 (שירז גרינבאום / אקטיבסטילס)

כפר ויתקין, מאי 2014. עובד חקלאות במגוריו. השכר הממוצע בכפר ויתקין הוא כ-17.5 שקלים לשעה. העובדים מקבלים סכום עבור כ-8 שעות עבודה ביום ללא תוספת עבור שעות נוספות. המשכורות משולמות במזומן ובאמצעות מתווכים גוזרי עמלות, ומועברות לבנקים בתיאלנד. (שירז גרינבאום/אקטיבסטילס)

כפר ויתקין. עובד חקלאות בחדרו. את הקעקועים עשה בעצמו. מאי 2014 (שירז גרינבאום / אקטיבסטילס)

כפר ויתקין, מאי 2014. מקלחון במגורי עובדים. השכר הממוצע בכפר ויתקין הוא כ-17.5 לשעה. העובדים מקבלים תשלום עבור כ-8 שעות עבודה ביום ללא תוספת עבור שעות נוספות. המשכורות מועברות במזומן ובאמצעות מתווכים גוזרי עמלות, ומועברות לבנקים בתיאלנד. (שירז גרינבאום/אקטיבסטילס)

כפר ויתקין. מקלחון במגורי עובדים. מאי 2014 (שירז גרינבאום / אקטיבסטילס)

שדה ניצן. עובד שוטף את ידיו לאחר העבודה. אוקטובר 2013 (שירז גרינבאום / אקטיבסטילס)

שדה ניצן. עובד שוטף את ידיו לאחר העבודה. אוקטובר 2013 (שירז גרינבאום / אקטיבסטילס)

כפר ורבורג, אוגוסט 2013. עובדי חקלאות יושבים על מיטתם. (שירז גרינבאום/אקטיבסטילס)

כפר ורבורג. עובדי חקלאות יושבים על יד מיטתם. אוגוסט 2013 (שירז גרינבאום / אקטיבסטילס)

כפר ורבורג, אוגוסט 2013. תמונות משפחה תלויות בחדרו של עובד תאילנדי.  (שירז גרינבאום/אקטיבסטילס)

כפר ורבורג. תמונות משפחה תלויות בחדרו של עובד תאילנדי. אוגוסט 2013 (שירז גרינבאום / אקטיבסטילס)

אוקטובר 2013, שדה ניצן. עובד חקלאות קוטף רימונים. (שירז גרינבאום/אקטיבסטילס)

שדה ניצן. עובד חקלאות קוטף רימונים. אוקטובר 2013 (שירז גרינבאום / אקטיבסטילס)

מושב פרזון, נובמבר 2013. עובד תיאלנדי יושב במגוריו. (יותם רונן/אקטיבסטילס)

מושב פרזון. עובד תיאלנדי יושב במגוריו. נובמבר 2013 (יותם רונן / אקטיבסטילס)

מושב פרזון, נובמבר 2013. עובד תיאלנדי יושב על מיטתו. (יותם רונן/אקטיבסטילס)

מושב פרזון. עובד תיאלנדי יושב על מיטתו. נובמבר 2013 (יותם רונן / אקטיבסטילס)

מושב שדה תרומות, ינואר 2014. עובד חקלאות במסדרון המגורים. (שירז גרינבאום/אקטיבסטילס)

מושב שדה תרומות. עובד חקלאות במסדרון המגורים. ינואר 2014 (שירז גרינבאום / אקטיבסטילס)

עובד חקלאות יושב על מיטתו, מושב יעבץ, ה-25 לינואר, 2014. במכולה הקטנה ישנים 8 עובדים, החדרים מחולקים בעזרת בדים וארונות בגדים. השכר הממוצע לעבודים בחקלאות ביעבץ הוא 130 ש״ח ליום לשמוה שעות עבודה ועוד 20 ש״ח לכל שעה נוספת. העובדים סיפרו שמעולם לא ראו רופא בכל תקופת העסקתם, וכי כרטיסי קופת החולים שלהם אינם מוחזקים אצלם. (שירז גרינבאום/אקטיבסטילס)

עובד חקלאות יושב על מיטתו, מושב יעבץ. במכולה הקטנה ישנים שמונה עובדים, החדרים מחולקים בעזרת בדים וארונות בגדים. לפי "קו לעובד" השכר הממוצע לעבודים בחקלאות ביעבץ הוא 130 ש״ח ליום לשמוה שעות עבודה ועוד 20 ש״ח לכל שעה נוספת. העובדים סיפרו שמעולם לא ראו רופא בכל תקופת העסקתם, וכי כרטיסי קופת החולים שלהם אינם מוחזקים אצלם. ינואר 2014 (שירז גרינבאום / אקטיבסטילס)

פרויקט הצילומים של העובדים התאילנדים התפרסם בחודשים האחרנים בהרחבה באנגלית באתר 972+ על פני חמישה פרקים. ניתן למצוא אותם כאן: פרק ראשון, שני, שלישי, רביעי וחמישי.

אנחנו המומות ומזועזעים, דואגות ומפוחדים מאירועי התקופה האחרונה.

בימים כאלה יש מי שדורשים מעיתונות "לבחור צד". הצד שבחרנו ברור: אנחנו עומדים לצד כל מי שאיבדו את יקיריהם במלחמה הזו; לצד כל מי שנאלצו לנוס על נפשם ולהותיר אחריהם בית; לצד כל מי שחרדים לחייהם ולחיי משפחתם ואהוביהם, בישראל, בעזה ובגדה המערבית.

בימים אלה, אנחנו מרגישות ומרגישים שקולנו, הקול של פלסטינים וישראליות נגד הכיבוש ולמען שלום צודק, ביטחון וחירות לכל, חשוב מתמיד. הסיפורים החשובים שלא מסוקרים בתקשורת המיינסטרים רבים מספור, אך משאבינו מוגבלים. בעזרתך נוכל להביא לציבור הולך וגדל סיפורים כמו זה שקראת עכשיו, ולהציע את הניתוח, ההקשר, והסיקור הנחוצים כל כך, במיוחד בתקופה הקשה והדרמטית הזו. הדרך הכי טובה להבטיח את היציבות והעצמאות שלנו היא התמיכה של קהילת הקוראות והקוראים באמצעות חברות בשיחה מקומית.

זה הזמן להיות חברות בשיחה מקומית

לתמיכה – לחצו כאן
מבט על ורשה מהמרפסת של הטירה המלכותית, ציור של ברנרדו בלוטו מ-1773 (באדיבות המוזיאון הלאומי של ורשה)

מבט על ורשה מהמרפסת של הטירה המלכותית, ציור של ברנרדו בלוטו מ-1773 (באדיבות המוזיאון הלאומי של ורשה)

המהפכה החינוכית שהקדימה את זמנה

כבר ב-1774 הבינו בחבר העמים של פולין וליטא ש"אין לכפות משמעת באמצעות פחד, אלא באמצעות מנהיגות והבנה", שהכיתות צריכות להיות מעוצבות "כך שהילד לא יראה את בית הספר כבית סוהר", ושרק הממסד האזרחי יכול להניב חינוך אוניברסלי שוויוני וחופשי

X

אהבת את הכתבה הזאת?

כדי לעשות עיתונות עצמאית שיחה מקומית צריכה גם את התמיכה שלך. לחץ/י כאן כדי להיות חלק מההצלחה שלנו
silencej89sjf