גם הלאומנים וגם הליברלים כפופים לאותו עיקרון: רווח

בשנים האחרונות התבססה התפיסה שהחברה הישראלית נעה בין שני קטבים: הקוטב הלאומני-יהודי והקוטב הליברלי. העמדה הראשונה מתעקשת על אופיה היהודי של החברה והמדינה, בעוד שהעמדה האחרונה מתעקשת על ערכים מופשטים ואוניברסליים של שוויון וחירות. נאמר לנו גם שהקונפליקט בין לאומנים-יהודים לליברלים הוא ביטוי מקומי למריבה גלובלית והרת גורל בין ליברלים לבין מה שנקרא בעגה האקדמית … המשך לקרוא גם הלאומנים וגם הליברלים כפופים לאותו עיקרון: רווח